Startsida Raka Rör: Rostfria Avgassystem

Villkor vid köp av rostfria avgassystem

Försäljningsvillkor

På lagervaror lämnas 14 dagars öppet köp.

Alla priser anges inklusive svensk moms.

Frakt tillkommer (enhetsfrakt 300:- inom Sverige)

Garantivillkor

På alla satser av rostfria avgassystem lämnas 6 års garanti.

Garantin följer bilen och fortsätter att gälla vid ägarskifte.

Garantin lämnas mot genomrostning, material och tillverkningsfel.

Villkor för att garantin skall gälla är rätt montering och normal aktsam körning.

Vidare krävs att upphängningen ses över och hålls i gott skick. Gummidetaljerna

bör bytas ut efter något eller några års mellanrum. De lösa monteringsdetaljerna

som ofta följer med avgassystemet omfattas ej av garantin.

Vid garantifall åtager sig Raka Rör att efter egen bedömning låta laga eller byta ut

den defekta detaljen av avgassystemet. Demontering, montering, frakt och andra

kostnader omfattas ej av garantin.

överenskommelse skall alltid träffas mellan kund och Raka Rör innan garantireparation utförs.

Kommentarer

Livslängden på våra rostfria avgassystem är mycket längre än den medföljande garantin.

Vi har valt att begränsa den av följande skäl:

1. Vi vill inte behöva spara på gamla anteckningar i evighet.

2. Kunden har redan under garantiperioden hunnit se att det är lönsamt med rostfritt.

3. Vi kan tillämpa en generösare garantipolicy.

4. Tillverkningsfel t.ex sprickor m.m. ger sig till känna inom 3 år. För oss hade det

varit billigare att ge livstidsgaranti som upphör vid ägarbyte.

Vi hade inte kunnat ge dig denna garanti om inte garantifall var sällan förekommande.

Raka Rör har aldrig fällts i Allmänna Reklamationsnämnden eller i domstol. Ingen har

ens framfört några krav mot oss i nämnda instanser. Vi har funnits sedan 1982 och det

om något visar att vi sköter våra åligganden.

Skulle något hos oss inköpt rostfritt avgassystem mot förmodan gå sönder efter det att

garantin gått ut så bör du kontakta oss för rådgivning. Vi vill att du skall kunna lösa

problemet till minsta möjliga kostnad.

Du är välkommen att höra av dig även om det gäller ett problem!

GDPR

Vi på Raka Rör KB värnar om våra kunders integritet och i korthet beskrivs vår GDPR-policy enligt nedan. Enligt EU-direktivet som berör handhavandet av personuppgifter vid dataregistrering GDPR ( tidigare pesonuppgiftslagen PUL) skall personer som registreras få insyn i vad som registerats i dataregistret.

Raka Rör registrerar enbart uppgifter som krävs för tillhandahållandet av offert, försåld vara eller tjänst samt för att kunna upprätthålla kundkontakt. Dessa uppgifter lämnas aldrig ut till utomstående utan kundens medgivande.

Det vi registrerar sker enligt överenskommelse med kunden då offert, produkt eller tjänst sker på kundens begäran eller samtycke. Uppgifter vi registrerar är följande:

1. Namn

2. Adress

3. Leveransadress

4. Produkter/Artiklar/Tjänst

5. Reg.nr. fordon och fordonsmodell på offert eller registrerat köp

6. Tel.nr. och E-mail

7. Var kunden har funnit oss.

Kreditkortsuppgifter lagras inte på data.

Det är alltid möjligt för registrerad person att skriftligen begära utdrag av uppgifterna som finns lagrade.

Radering av registrerade uppgifter kan ske på skriftlig begäran om detta inte strider mot svensk lagstiftning eller god redovisningssed.

Registrerad namn och adress används inte till något utskick i någon form utom gällande den tjänst som vi tillhandahållit.

Frågor angående vår GDPR -policy kan ske till vår kundtjänst 031-876300

Avgasrör-SAAB9-5

 

Raka Rör samarbetar nära med A-Alt -Avgassystem och du kan få produkter samskickade ifrån oss men glöm ej att nämna detta för båda företagen vid beställning! Raka Rör och A-Alt-Avgassystem erbjuder också följande produkter (se under respektive rubrik).

Raka Rör
A-Alt-Avgassystem Tel. 031-27 25 25
Rostfria slangklämmor

 

Nu också rostfria räcken och glasräcken till låga priser!

Bild nyhet glasräcken och rostfria räcken

Startsida Raka Rör rostfria avgassystem